Chính sách Quyền riêng tư

LẮNG NGHE - THẤU HIỂU - LÊN KẾ HOẠCH - HÀNH ĐỘNG. Hãy để Viettrigroup đồng hành cùng bạn trên hành trình tri thức!

Hotline: 0584 955 555

Chính sách Quyền riêng tư

Ngày đăng: 28/03/2023 04:38 PM

   

   

  GIỚI THIỆU

   

  Chúng tôi tại Công ty TNHH Viettrigroup (gọi tắt là "Chúng tôi") đã nỗ lực bảo vệ thông tin khách hàng. Chúng tôi thiết lập "Chính sách Quyền riêng tư" như trình bày dưới đây và cam kết sẽ quản lý website www.viettrigroup.vn (gọi tắt là "Website") của Chúng tôi được an toàn và hài lòng bằng việc phòng tránh hành vi sử dụng, tiết lộ, sửa đổi trái phép,... thông tin cá nhân do Quý Phụ Huynh, Quý Gia Sư hay những ai sử dụng Website (gọi tắt là "Người dùng") cung cấp (gọi tắt là "Dữ liệu cá nhân").

   

   

   

   

  ĐỊNH NGHĨA THÔNG TIN CÁ NHÂN

   

  Thông tin cá nhân là bất kỳ thông tin nào được cung cấp cho Chúng tôi, có thể sử dụng để nhận dạng một cá nhân chẳng hạn như họ, tên, địa chỉ nhà riêng hoặc địa chỉ thực tế, số điện thoại hoặc email hay thông tin nào khác nhận dạng duy nhất cá nhân đó.

   

   

   

   

  THÔNG TIN THU THẬP

   

  Khi Người dùng sử dụng Website, Chúng tôi sẽ thu thập Dữ liệu cá nhân mà Người dùng cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin: Họ, tên, giới tính, số điện thoại, địa chỉ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ email, chứng minh nhân dân, căn cước công dân, bằng cấp,... các thông tin cá nhân không mang tính định danh có thể liên kết với Dữ liệu cá nhân, gồm: Tên đăng nhập, mật khẩu, địa chỉ IP, công cụ tìm kiếm,... Chúng tôi chỉ thu thập Dữ liệu cá nhân trong giới hạn cần thiết để hoàn thành mục đích thu thập thông tin của mình, mục đích đó sẽ được công bố rõ ràng. Nếu bạn không muốn cung cấp (đăng ký) thông tin cá nhân mà Chúng tôi tìm kiếm, bạn có thể từ chối làm như vậy theo toàn quyền quyết định của bạn. Trong những trường hợp đó, bạn sẽ không truy cập được một số tính năng, dịch vụ mà bên Website Chúng tôi cung cấp thông qua Website của Chúng tôi.

   

   

   

   

  CÁCH SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI DÙNG

   
  Chúng tôi sẽ sử dụng Dữ liệu cá nhân bao gồm nhưng không giới hạn cho các mục đích dưới đây:

    Để đăng ký Người dùng với Website

    Cung cấp cho Người dùng những sản phẩm và dịch vụ theo yêu cầu, có thể là: kết nối giữa Gia sư và Phụ huynh, tìm kiếm Gia sư cho Phụ huynh, tìm kiếm lớp học cho Gia sư, Giới thiệu lớp học mới cho Gia sư,...

    Xây dựng các tính năng làm Dịch vụ trên Website dễ sử dụng hơn.

    Liên hệ, thông báo, liên hệ với Người dùng về các dịch vụ có liên quan.

    Chúng tôi có thể liên hệ với Người dùng để hỏi phản hồi về việc sử dụng Website, qua đó thêm thông tin nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng Website; hoặc hỏi phản hồi về chất lượng dịch vụ như: chất lượng gia sư,...

    Chủ động liên hệ với Phụ huynh/Gia sư tùy vào từng trường hợp cụ thể để đẩy nhanh, nâng cao chất lượng dịch vụ.

    Chia sẻ Dữ liệu cá nhân Người dùng là Gia sư cho Phụ huynh khi tìm Gia sư phù hợp với nhu cầu của Phụ huynh hoặc chia sẻ Dữ liệu cá nhân Người dùng là Phụ huynh cho Gia sư khi có lớp học của Phụ huynh phù hợp với Gia sư. Tất cả các trường hợp trên không loại trừ nội dung giới thiệu tại Website.

    Không chia sẻ Dữ liệu Người dùng cho bất kỳ ai khác ngoài Phụ huynh, Gia sư và Trung tâm, ngoại trừ:

  ◉  Người dùng đồng ý cung cấp Dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba.

  ◉  Dữ liệu cá nhân phải được tiết lộ cho công ty liên kết hay nhà thầu phụ Chúng tôi, là những Chúng tôi có thỏa thuận về tính bí mật nhằm thực hiện mục đích thu thập thông tin cá nhân, như Chúng tôi tiết lộ trước đây. (Ví dụ: Chỉ dẫn một nhà cung cấp dịch vụ giao hàng để giao giải thưởng cho bạn.)

  ◉  Dữ liệu cá nhân của Người dùng đã được xử lý vào dữ liệu thống kê sẽ không tiết lộ danh tính của Người dùng.

  ◉  Luật yêu cầu tiết lộ.

   

   Trong tất cả những trường hợp nêu trên, người nhận Dữ liệu cá nhân có thể thuộc hoặc không thuộc pháp luật Việt Nam.

   

   

   

   

  THAM KHẢO, CHỈNH SỬA HOẶC XÓA DỮ LIỆU CÁ NHÂN

   

  Người dùng khi muốn thay đổi, chỉnh sửa hoặc xóa Dữ liệu cá nhân, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua kênh Góp ý, Chúng tôi sẽ xác minh danh tính người đưa ra yêu cầu, Chúng tôi sẽ tiết lộ cho bạn hoặc chỉnh sửa/xóa thông tin trong thời gian hợp lý.

   

   

   

   

  NHỮNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

   

  Chúng tôi sẽ không bán, cho thuê, phân phối Dữ liệu cá nhân của Người dùng cho bên thứ ba nào khác ngoài các Bên đã nêu tại Mục Cách sử dụng dữ liệu cá nhân hoặc không vì mục đích sử dụng dịch vụ tại Website, trừ khi bạn cho phép hoặc theo yêu cầu của Luật định.

   

   

   

   

  BẢO MẬT THÔNG TIN

   

  Chúng tôi cam kết Dữ liệu cá nhân Người dùng sẽ được bảo mật ngoại trừ Cách sử dụng dữ liệu cá nhân nêu tại Chính sách này.

  Chúng tôi thực hiện và sử dụng quy trình bảo mật, chỉ những nhân viên được cấp quyền mới được phép truy cập thông tin cá nhân Người dùng để thực hiện nhiệm vụ của họ đối với các dịch vụ của Chúng tôi.

   

   

   

   

  SỬ DỤNG BỌ WEBSITE

   

  Bọ Website được nhúng vào Website của Chúng tôi để kiểm tra số lần cụ thể truy cập. Dữ liệu thống kê nhận được bằng bọ web được dùng để cải tiến trang web của Chúng tôi. Ví dụ quảng cáo cho các trang web mà các công ty đối tác của Chúng tôi vận hành có thể được hiển thị dựa trên lịch sử trình duyệt của bạn tên trang web của Chúng tôi,...

   

   

   

   

  THÔNG TIN CÁ NHÂN TẠI CÁC TRANG WEB THỨ BA

   

  Chúng tôi không chịu trách nhiệm theo bất kỳ cách nào đối với việc thu thập thông tin cá nhân tại các trang web do các công ty khác vận hành được giới thiệu trên trang web của Chúng tôi.

   

   

   

   

  CHÍNH SÁCH VỀ CÁC COOKIE

   

  Để nâng cao chất lượng, hỗ trợ cho Người dùng, Chúng tôi sử dụng công nghệ cookie trên Website. Cookie có thể lưu trữ nhiều thông tin bao gồm nhưng không giới hạn: địa chỉ IP, thông tin máy chủ, thời gian truyền tải dữ liệu, dữ liệu điều hướng khi truy cập vào Website,...

  Người dùng khi sử dụng Website này chứng tỏ Người dùng chấp thuận các điều khoản về Cookie, Chính sách Quyền riêng tư hoặc mọi sửa đổi của chúng tôi./.

   

  Đăng ký

  Zalo
  Hotline